College van Beroep voor het bedrijfsleven 20 augustus 2019

ECLI:NL:CBB:2019:357

Datum: 20-08-2019

Onderwerp(en): Boetematiging

Rechtsgebiedenregister: Economisch ordeningsrecht

Hoger beroep gegrond. Overtreding artikel 6 van de Mededingingswet (kartelverbod) door leesmapondernemingen. Enkele voortdurende overtreding. Geen beroep op artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet (

bagatelbepaling). Hoogte van de boete. Evenredigheidsbeginsel.

De door ACM gekozen constructie van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de boete-oplegging aan de feitelijk leid inggevenden verdraagt zich niet met de Wet.