College van Beroep voor het bedrijfsleven 23 april 2019

ECLI:NL:CBB:2019:151

Datum: 23-04-2019

Onderwerp(en): Kartelverbod

Rechtsgebiedenregister: Economisch ordeningsrecht

Wetsartikelen: Art. 6 Mededingingswet

Hoger beroep gegrond. Overtreding artikel 6 van de Mededingingswet (kartelverbod) door taxibedrijven op het gebied van contractueel taxivervoer in de regio Rotterdam. Strekkingsbeding. Geen zwakke positie van partijen op de markt. Marktafbakening. Geen beroep op artikel 7, tweede lid, van de Mededingingswet (bagatelbepaling). Hoogte van de boetes. Overschrijding redelijke termijn.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: