Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CBB:2017:14 College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 januari 2017

ECLI:NL:CBB:2017:14

Datum: 25-01-2017

Onderwerp: Vereenzelviging/ verwevenheid

Overige onderwerpen: Vereenzelviging/ verwevenheid

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Hoger beroep. DNB heeft aan zowel de rechtspersoon als de feitelijke leidinggever, tevens enig aandeelhouder van de beboete rechtspersoon, boetes van respectievelijk € 100.000,- en € 50.000,- opgelegd wegens (feitelijk leidinggeven aan) overtreding van artikel 2:3a van de Wft (het verrichten van betaaldiensten zonder vergunning). Verwijtbaarheid. Geen sprake van 'ne bis in idem'. Het College ziet in het kader van de beoordeling van de evenredigheid van de aan de feitelijk leidinggever opgelegde boete geen aanleiding het boetebedrag te matigen dan wel te verhogen. Volgt bevestiging van de aangevallen uitspraak.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht