College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 december 2019

ECLI:NL:CBB:2019:655

Datum: 03-12-2019

Onderwerp(en): Exceptieve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (Besluit SDE) Artikel 59. Financiële haarbaarheid en uitvoerbaarheid. Biobrandstoffabriek. Exceptieve toetsing.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: