ECLI:NL:CBB:2019:474

Datum: 08-10-2019

Onderwerp: Rechterlijke toetsing

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Economisch ordeningsrecht

Vindplaats: Extern

Hoger beroep. Concentratietoezicht. Vergunningverlening onder voorwaarden voor fusie van apotheken. Artikelen 37 en 41 van de Medededingingswet. Het College is, met de rechtbank, van oordeel dat ACM terecht tot de conclusie is gekomen dat de volgens haar te verwachten mededingingsproblemen op de (landelijke) zorginkoopmarkt, de detailhandelsmarkt voor apotheken en de markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen als gevolg van de concentratie door de remedies wordt weggenomen.

Ga naar uitspraak