Gerechtshof Den Haag 12 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 6 februari 2024 Gerechtshof Amsterdam 23 januari 2024 Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2024 Hoge Raad 22 december 2023 Bekijk alles
ECLI:EU:C:2022:777 Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 13 oktober 2022.

ECLI:EU:C:2022:777

Datum: 13-10-2022

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Economisch ordeningsrecht

Vindplaats: LegalFlix

Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 13 oktober 2022.Towercast SASU tegen Autorité de la concurrence en Ministère de l’Économie.Verzoek van de Cour d'appel de Paris om een prejudiciële beslissing.Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Controle op concentraties van ondernemingen – Verordening (EG) nr. 139/2004 – Artikel 21, lid 1 – Exclusieve toepasselijkheid van deze verordening op transacties die onder het begrip ‚concentratie’ vallen – Draagwijdte – Concentratie die geen communautaire dimensie heeft, die onder de in het recht van een lidstaat vastgestelde drempels voor een verplichte ex-antecontrole blijft en die niet naar de Europese Commissie is verwezen – Door de mededingingsautoriteiten van die lidstaat verrichte toetsing van deze transactie aan artikel 102 VWEU – Toelaatbaarheid.Zaak C-449/21.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Martijn van de Hel

advocaat en partner Maverick Advocaten N.V.

mr. Cyriel Ruers

advocaat en partner Maverick Advocaten N.V.