Commissie van Aanbestedingsexperts 22 september 2014

CvAE–94

Uitspraak naam: Meubilair school

Onderwerp(en): Berekening waarde

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht