Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Centrale Raad van Beroep 10 april 2024 Centrale Raad van Beroep 3 april 2024 Centrale Raad van Beroep 3 april 2024 Centrale Raad van Beroep 2 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:CRVB:2017:1147 Centrale Raad van Beroep 7 maart 2017

ECLI:NL:CRVB:2017:1147

Datum: 07-03-2017

Onderwerp: HvJ EU 21 december 2023, C -488/21, GV, ECLI:EU:C:2023:1013

Overige onderwerpen: Recht op collectieve voorzieningen, Verblijfstatus Unieburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Afgewezen aanvraag naar norm gehuwden. Partner is derdelander. College dient in overleg met IND verblijfsrecht vast te stellen. Gelijkstelling met Nederlander. Verblijf als gezinslid van EU-onderdaan. Geen aanleiding om bij proceskostenveroordeling hogere wegingsfactor dan 1 toe te passen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht