Hof van Justitie 17 november 1998

ECLI:EU:C:1998:543

Uitspraak naam: Van Uden/Deco-Line

Onderwerp(en): EEX -Vo - voorlopige voorziening

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht