Hof van Justitie 27 februari 2002

ECLI:EU:C:2002:122

Uitspraak naam: Weber/Universal Ogden

Onderwerp(en): Werkgever eiser in EEX -Vo

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: