Hoge Raad 25 november 2022 Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 november 2022. Bekijk alles
ECLI:EU:C:2008:339 Hof van Justitie 12 juni 2008

ECLI:EU:C:2008:339

Datum: 12-06-2008

Onderwerp: Vergelijkende reclame - merkgebruik

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Vindplaats: Extern

Ga naar uitspraak