Hof van Jusitie 24 januari 2008

ECLI:EU:C:2008:40

Uitspraak naam: Lianakis

Onderwerp(en): Gunningcriteria versus geschiktheidseisen

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: