Hof van Justitie 21 maart 2013

ECLI:EU:C:2013:180

Onderwerp(en): Eenzijdig wijzigingsbeding

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: