Hof van Justitie 10 juli 2014

ECLI:EU:C:2014:2067

Uitspraak naam: Impresa Pizzarotti

Onderwerp(en): Begrip overheidsopdracht

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: