Hof van Justitie 4 juni 2015

ECLI:EU:C:2015:357

Uitspraak naam: Faber / Hazet

Onderwerp(en): Ambtshalve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Burgerlijk procesrecht

Spreker(s)

Gert-van-Rijssen.jpg
prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: