Hof van Justitie 21 december 2016

ECLI:EU:C:2016:980

Uitspraak naam: Gutiérrez Naranjo

Onderwerp(en): Ambtshalve toetsing

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: