Hof van Justitie

ECLI:EU:C:2019:1046

Datum: 04-12-2019

Onderwerp(en): Vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit de insolventieprocedure of daar nauw op aansluiten

Rechtsgebiedenregister: Insolventierecht