Hof van Justitie 2 mei 2019

ECLI:EU:C:2019:350

Datum: 02-05-2019

Onderwerp(en): Opnemen eisen in aanbestedingsstukken

Rechtsgebiedenregister: Aanbestedingsrecht