Hof van Justitie 14 mei 2020

ECLI:EU:C:2020:372

Datum: 14-05-2020

Onderwerp(en): De vrije advocaatkeuze

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht, Verzekeringsrecht

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: