Hof van Justitie 29 januari 2020

ECLI:EU:C:2020:45

Onderwerp(en): Gebruiksvereiste bij merken

Rechtsgebiedenregister: Intellectueel eigendomsrecht

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: