Hof van Justitie 16 juli 2020

ECLI:EU:C:2020:559

Uitspraak naam: Schrems II

Onderwerp(en): Schrems II

Rechtsgebiedenregister: ICT-recht