Hoge Raad 16 maart 2007

ECLI:PHR:2007:AZ1490

Datum: 16-03-2007

Onderwerp(en): Mondelinge behandeling

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht

Wetsartikelen: Art. 6 EVRM, Art. 130 Rv., Art. 80 RO, Art. 332 lid 1 Rv., Art. 80 lid 1 RO, Art. 332 Rv., Art. 7:685 lid 11 BW, Art. 134 (oud) Rv., Art. 38 (oud) RO, Art. 66 (oud) ABW

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: