Kort geding. Ontbinding huurovereenkomst wegens gebrek. Sluiting wegens coronamaatregelen. Artikel 7:210BW.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: