Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 Hoge Raad 1 december 2023 College van Beroep voor het bedrijfsleven 19 september 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:OGEAM:2022:64 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 9 september 2022

ECLI:NL:OGEAM:2022:64

Datum: 09-09-2022

Onderwerp: Zwaarwegend belang

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Medisch beroepsgeheim, vordering in kort geding van afgifte medisch dossier door nabestaande van een overledene, onzorgvuldig medisch handelen, artikel 7:458aBW, concordantiebeginsel, zwaarwegend belang.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)