Gerechtshof Amsterdam 1 juni 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:1727

Datum: 01-06-2021

Onderwerp(en): Geen melding

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht. Meldingsvereiste van artikel 7:941 lid 1 BW. Directe actie van art. 7:954 BW. De aansprakelijk gestelde verzekerde heeft bij zijn verzekeraar geen melding onder de aansprakelijkheidsverzekering gedaan. Bij gebreke daarvan kan de benadeelde de directe actie van art. 7:954 BW niet tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar geldend maken. Geen toepassing van de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: