Rechtbank Amsterdam 10 juli 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2020:2391 Gerechtshof Amsterdam 1 september 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2391

Datum: 01-09-2020

Onderwerp: Boetebeding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl, LegalFlix


Geschil over het al dan niet verbeurd zijn van boetes door ex-werknemer jegens ex-werkgever wegens herhaaldelijke schending van een geheimhoudingsbeding en van een relatiebeding. Onrechtmatig verkregen bewijs? Is het overeengekomen boetebeding geldig? Gaat het bij het geheimhoudingsbeding alleen om bedrijfsgevoelige informatie? Beoordeling of diverse e-mails en whats app berichten een schending van voormelde bedingen opleveren. Gezag van gewijsde? Om hoeveel overtredingen gaat het? Maatstaf voor beoordeling van verzoek tot matiging van de boetes. Beoordeling van dat matigingsverzoek. Rolverwijzing i.v.m. eiswijziging in appel (vordering wettelijke rente) waarop nog niet was gereageerd.

Toepasselijk wetsartikelen: 6:94 BW, 7:650 BW, 236 Rv.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:2066 en ECLI:NL:GHAMS:2020:3095.

Ga naar uitspraak