Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 12 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2020:2389 Gerechtshof Amsterdam 1 september 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:2389

Datum: 01-09-2020

Onderwerp: Art.7:658/7:611 BW

Overige onderwerpen: Uitglijden en vallen van ladders

Rechtsgebiedenregister: Letselschaderecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlWerkgeversaansprakelijkheid; letselschade als gevolg van val van trap tijdens uitoefening werkzaamheden; geen schending zorgplicht artikel 7:658 BW;
Werkgever heeft voldoende onderbouwd dat zij in algemene zin maatregelen heeft getroffen om het gevaar van vallen en struikelen op de werkvloer tegen te gaan; voor alledaagse activiteiten en daaruit voort¬vloeiende alledaagse risico’s zijn in beginsel geen nadere maatregelen of voorzieningen vereist.
Hetgeen werknemer heeft aangevoerd in het kader van zijn betwisting van de stellingen van werkgever kan niet de conclusie dragen dat werkgever meer of andere maatregelen had moeten treffen in de vorm van instructies of veiligheidsvoorzieningen, dan zij heeft gedaan.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

prof. mr. Fokko Oldenhuis

universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht Rijksuniversiteit Groningen, tevens bijzonder hoogleraar Religie en Recht