Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Rechtbank Limburg 14 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2018:2339 Gerechtshof Amsterdam 10 juli 2018

ECLI:NL:GHAMS:2018:2339

Datum: 10-07-2018

Uitspraak naam: Bogra

Onderwerp: pre pack

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: LegalFlix

De situatie wijkt wezenlijk af van de situatie die zich voordeed in Smallsteps. Voor analoge toepassing van Smallsteps is geen aanleiding. Artikel 7:666 lid 1, aanhef en onderdeel a BW is onverminderd van toepassing en er is geen sprake van overgang van onderneming. Het hof ziet geen aanleiding om hierover pre-judiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU. Niet kan worden geoordeeld dat er na de overdracht van (de activa van) de onderneming door de curator aan Bogra Uitvaartkisten arbeidsovereenkomsten tussen partijen tot stand zijn gekomen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Priscilla Trip

advocaat en partner Dommerholt Advocaten