Gerechtshof Amsterdam 10 juni 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1629

Datum: 10-06-2020

Onderwerp(en): Onvoorziene omstandigheid | coronacrisis

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Mondelinge uitspraak in kort geding. Koop onroerende zaken. Verkoper vordert nakoming door koper van tussen hen gesloten koopovereenkomst onroerende zaken (beleggingsobjecten, waaronder verhuurde winkel- en horecapanden) door mee te werken aan de levering daarvan en door voldoening van de koopsom. Kan koper zich in verband met de coronacrisis en het (naar zij stelt) daardoor niet rondkrijgen van de financiering c.q. de ernstig verstoorde waardeverhouding van de wederzijdse prestaties beroepen op overmacht of onvoorziene omstandigheden? Schiet verkoper zelf tekort vanwege het, naar koper stelt, gewijzigde gebruik/de gewijzigde bestemming van de verhuurde winkel-/horecapanden als gevolg van de coronacrisis?

Spreker(s)