ECLI:NL:GHAMS:2020:2252

Datum: 11-08-2020

Onderwerp: Gedoogplichten

Rechtsgebiedenregister: Onteigeningsrecht

Vindplaats: Extern

Spoed kort geding. Plaatsing windturbine waardoor overdraai boven perceel eiser. Voorzieningenrechter wijst door eiser gevorderd verbod om inbreuk te maken op zijn eigendomsrecht toe. Hof bekrachtigt.

Ga naar uitspraak