Gerechtshof Amsterdam 11 mei 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:1382

Datum: 11-05-2021

Onderwerp(en): Ontbinding

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. Verzoek voorwaardelijke beeindiging arbeidsovereenkomst kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan. Ontbindingsverzoek eerste aanleg afgewezen, waartegen werkgever hoger beroep heeft ingesteld met het verzoek het einde van de arbeidsovereenkomst te bepalen. Gelijktijdig heeft de werkgever een ontslagvergunning aan het UWV verzocht en verkregen, waarna de arbeidsovereenkomst is opgezegd. Werknemer heeft naar aanleiding van de opzegging in eerste aanleg herstel van de arbeidsovereenkomst verzocht op grond van artikel 7:682 BW. Werkgever wijzigt haar vordering in hoger beroep in een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding (beeindiging) van de arbeidsovereenkomst, voor het geval de kantonrechter het herstelverzoek op grond van artikel 7:682 BW toewijst. Toepassing Hoge Raad beschikkingen van 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998 (Mediant), 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:571 (Vlisco) en 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:404 (Omega).

Wetsartikelen: art. 7:683 BW, art. 362 Rv.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: