Artikel 1:207 BW. Ontvankelijkheid. Wie zijn ingevolge artikel 798 Rv belanghebbenden en dus ontvankelijk in hoger beroep? Aansluiting wordt gezocht bij het Procesreglement overige (Boek 1) zaken. Op grond daarvan zijn, indien het verzoek betrekking heeft op een overleden man, zijn afstammelingen belanghebbenden. De weduwe van de man op wie het verzoek betrekking heeft, die ook in hoger beroep is gekomen, is erfgenaam van de man. Anders dan ten tijde van de beschikking van de Hoge Raad van 17 mei 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ3641) wordt in het procesreglement niet langer de erfgenaam van de aangewezen vader als belanghebbende aangemerkt, maar – zoals gezegd – de afstammelingen van de man. Gelet hierop en nu de positie van erfgenaam van de man in een procedure als deze op zichzelf niet een zelfstandig maar slechts een afgeleid belang met zich brengt, is de weduwe naar het oordeel van het hof geen belanghebbende en derhalve niet-ontvankelijk in haar verzoek.

Spreker(s)

mr.-Toine-de-Bie.jpg
mr. Toine de Bie

senior raadsheer Gerechtshof Amsterdam, docent Universiteit van Amsterdam

Bekijk profiel
mr-Frank-Hoens.jpg
mr. Frank Hoens

docent en onderzoeker Centrum voor Notarieel Recht Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: