Parket bij de Hoge Raad 24 mei 2024 Raad van State 1 mei 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 26 april 2024 Raad van State 24 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2023:3107 Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023

ECLI:NL:GHAMS:2023:3107

Datum: 12-12-2023

Onderwerp: Art. 3 lid 2 sub d Wwft

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht, Privacyrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Koop onroerende zaken. Hoofdzaak en vrijwaringszaak. Koopovereenkomst woonboerderij. Koper is de contractuele boete verschuldigd na niet nakomen van de koopovereenkomst. Geen reden tot matiging. In de vrijwaringszaak wijst het hof de vordering af. De notaris is niet gehouden om de door koper geleden schade te vergoeden. Bekrachtiging vonnissen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Neyah van der Aa

advocaat en partner Van Doorne

mr. Marit Klapwijk

senior compliance officer Van Doorne