Gerechtshof Amsterdam 12 mei 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1358

Datum: 12-05-2020

Onderwerp(en): VARIA

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Arbeidsongeschiktheidsovereenkomst. Artikel 7:941 lid 5 BW.

Vordering tot nakoming verzekeringsovereenkomst en verwijdering uit frauderegisters afgewezen.

Honorering van het verweer van de verzekeraar dat de verzekeringnemer de in lid 2 van artikel 7:941 BW neergelegde verplichting - om binnen redelijke termijn de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen welke voor deze van belang zijn om zijn uitkeringsplicht te beoordelen - heeft geschonden met het opzet de verzekeraar te misleiden. Ingevolge lid 5 van artikel 7:941 BW is hierdoor het recht op uitkering vervallen. Veroordeling tot terugbetaling van de ten onrechte ontvangen uitkering.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: