Gerechtshof Amsterdam 12 mei 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:1364

Datum: 12-05-2020

Onderwerp(en): Aansprakelijkheid bij schade aan belendingen

Rechtsgebiedenregister: Vastgoedrecht

Bouwrecht. Schade ten gevolge van funderingswerkzaamheden. Verzakking van een aanbouw bij het buurhuis. Deskundigenbericht. Onrechtmatig handelen door na te laten voorzorgsmaatregelen te treffen. Causaal verband. Begroting van schade. Btw als schadecomponent.