Gerechtshof Amsterdam 13 december 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:5343

Datum: 13-12-2016

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Rotterdam 9 december 2020 | Huwelijksvermogensrecht en Pauliana

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Klaagster verwijt de notarissen - samengevat - het volgende.

i. De notarissen hebben een inhoudelijk verkeerd advies gegeven ter zake van de ontstane situatie in juli 2014.

De notarissen hadden appellanten moeten adviseren hun huwelijk door echtscheiding te laten ontbinden.

ii. Er is door de notarissen ter zake van het opstellen en het verlijden van de akte geen enkele informatie gegeven over de gevolgen van de akte.

iii. De notaris heeft appellanten een vrijwaringsverklaring laten tekenen voor het geval hij aansprakelijk zou kunnen worden gesteld als gevolg van de gewijzigde huwelijkse voorwaarden.

iv. De notarissen zijn niet ingegaan op verzoeken van de gemachtigde van klaagster om over de zaak te praten ten einde een mogelijke ondersteuning te bieden in de civiele procedure in verband met de gevorderde vernietiging van de gewijzigde huwelijkse voorwaarden wegens paulianeus handelen.

v. De notarissen hebben hun geheimhoudingsplicht geschonden. De notaris heeft de zaak inhoudelijk besproken met de toenmalige voorzitter van de Rotary, [naam] (verder: [A] ).

De kamer heeft de klacht tegen de notarissen op vier onderdelen (klachtonderdelen i., iii, iv. en v.) ongegrond en op een onderdeel (klachtonderdeel ii.) gegrond verklaard en aan de notarissen elk de maatregel van berisping opgelegd.

Het hof komt wat betreft de opgelegde maatregel tot een ander oordeel dan de kamer. Het hof legt aan de notarissen elk de maatregel van waarschuwing op.

Up-to-date blijven over Gerechtshof Amsterdam 13 december 2016

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. dr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: