Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2015

ECLI:NL:GHAMS:2015:55

Datum: 13-01-2015

Onderwerp(en): Annotatie: Rechtbank Amsterdam 16 januari 2014 | Kekk/Delfino | Vennootschapsrechtelijke werking van aandeelhoudersovereenkomsten

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht, Insolventierecht

Ontslag statutair bestuurder (tevens aandeelhouder). Bepaling in aandeelhoudersovereenkomst (voor ontslag bestuurder is unaniem besluit van de AVA vereist) strijdt met de statutaire regeling (twee derde meerderheid, conform artikel 2:244 lid 2 BW). Vordering tot nakoming aandeelhoudersovereenkomst stuit af op het bepaalde in artikel 2:8 lid 2 BW.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: