Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2015

ECLI:NL:GHAMS:2015:85

Datum: 13-01-2015

Onderwerp(en): In strijd met de processuele waarheidsplicht, Informatieplicht

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht

Wetsartikelen: Art. 21 Rv.

Schending waarheidsplicht. Partij heeft ter onderbouwing van een vordering tot schadevergoeding bewust door hemzelf vervalste bewijsstukken in het geding gebracht. Dit brengt niet alleen mee dat het hof de bewuste stukken buiten beschouwing laat. Vanwege de substantiële, systematische en bewuste schending van de waarheidsplicht laat het hof partij ook niet toe tot nadere bewijslevering.

Spreker(s)

mr-v3.dr.-J.C.E.-Ackermans-Wijn-image.jpg
mr.dr. J.C.E. Ackermans-Wijn

raadsheer team familie Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Bekijk profiel
Prof-v2.mr.-M.J.A.M.-Ahsmann-image.jpg
prof.mr. M.J.A.M. Ahsmann

bijzonder hoogleraar Rechtspleging Faculteit der Rechtsgeleerdheid afdeling Civiel recht

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-W.D.H.-Asser-image.jpg
prof. mr. Daan Asser

hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
prof.-dr.-mr.-L.M.-Coenraad-image.jpg
prof. dr. mr. L.M. Coenraad

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder conflictoplossing, VU en familierechter, rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: