Gerechtshof Amsterdam 13 september 2016

ECLI:NL:GHAMS:2016:3739

Datum: 13-09-2016

Onderwerp(en): Varia

Rechtsgebiedenregister: Gezondheidsrecht

Medische aansprakelijkheid. Verzoek om inzage in de correspondentie met door wederpartij geraadpleegde deskundige afgewezen (843a Rv, Wet Bescherming persoonsgegevens). Niet juist dat de verslaglegging in het medisch dossier bepalend is voor de vraag of aan de eis van de verzwaarde stelplicht is voldaan Beroep op res ipsa loquitur afgewezen. Zie ECLI:NL:GHAMS:2015:3188.

Spreker(s)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: