ECLI:NL:GHAMS:2020:1315

Datum: 14-04-2020

Onderwerp: Ontbrekende volmacht

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Vindplaats: Extern

Hof verwerpt verweer appellant dat hij geen partij is bij de huurovereenkomst en niet aansprakelijk is voor de huurachterstand. Daarnaast heeft hij in te staan voor het bestaan en de omvang van zijn volmacht ex artikel 3:70 BW en is hij bij gebreke daarvan ook aansprakelijk.

Ga naar uitspraak