ECLI:NL:GHAMS:2020:1061

Datum: 14-02-2020

Onderwerp: Afwijzing ZM (niet meer voldaan aan criteria) en ontslag van alle rechtsvervolging

Rechtsgebiedenregister: Psychiatrisch patiëntenrecht

Vindplaats: Extern

Veroordeling belaging. OVAR nu het feit niet aan de verdachte kan worden toegerekend. Artikel 37 Sr vervallen; hof ziet - gelet op huidige toestandsbeeld verdachte - geen aanleiding een zorgmachtiging als bedoeld in artikel 2.3 Wfz te bewerkstelligen.

Ga naar uitspraak