Gerechtshof Amsterdam 14 oktober 2010

ECLI:NL:GHAMS:2010:BO2550

Datum: 14-10-2010

Onderwerp(en): Proportionaliteit

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht

1. Zeven gewelddadige feiten bewezen verklaard. Weigerende observandus. Niet vast te stellen dat bij de verdachte ten tijde van de bewezen verklaarde feiten sprake was van een ziekelijke stoornis dan wel een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens, ook al zijn er oude rapporten waarin een (ontwikkeling naar een) persoonlijkheidsstoornis is geconstateerd, mede gelet op tijdsverloop en leeftijd verdachte ten tijde van het opmaken van die oude rapporten. Als gevolg hiervan zal het hof, anders dan geëist, niet overgaan tot het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging.

2. Bewezen verklaring van feit 1 primair, de poging tot doodslag, vergezeld van een poging tot diefstal, via voorwaardelijk opzet.

3. Verwerping strafmaatverweer.

Spreker(s)

mr.-Job-Knoester-doek-01.jpeg
mr. Job Knoester

advocaat Knoester Van der Hut & Alberts Advocaten

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: