Rechtbank Oost-Brabant 15 november 2023 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 november 2023 Rechtbank Rotterdam 8 november 2023 Rechtbank Rotterdam 25 oktober 2023 Gerechtshof Den Haag 24 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2014:1479 Gerechtshof Amsterdam 15 april 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:1479

Datum: 15-04-2014

Onderwerp: Aanvangsmoment verjaring

Rechtsgebiedenregister: Verzekeringsrecht

Vindplaats: Extern

Aanvang verjaringstermijn artikel 7:942 lid 1 BW. Een zeker onderzoek mag worden verlangd ter vaststelling van de rechtsvordering op de verzekeraar. Het verdraagt zich niet met de rechtszekerheid en de billijkheid, die de verjaringsregels mede beogen te dienen, dat de tot uitkering gerechtigde door het nalaten van een redelijkerwijs van hem te verlangen, eenvoudig uit te voeren onderzoek, zou kunnen voorkomen dat de korte verjaringstermijn van 7:942 lid 1 BW een aanvang neemt.

Ga naar uitspraak