Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3258

Datum: 15-08-2017

Onderwerp(en): Wilsbekwaamheid

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Eindbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern komt de klacht erop neer dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de stiefmoeder van klager door niet te twijfelen aan haar wilsbekwaamheid en daarnaar geen nader onderzoek te doen aan de hand van het Stappenplan. Het hof bevestigt de bestreden beslissing onder verbetering van gronden (klacht ongegrond). Tussenbeslissing zie ECLI:NL:GHAMS:2017:8.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: