Gerechtshof Amsterdam 15 augustus 2017

ECLI:NL:GHAMS:2017:3258

Datum: 15-08-2017

Onderwerp(en): Wilsbekwaamheid

Eindbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern komt de klacht erop neer dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de stiefmoeder van klager door niet te twijfelen aan haar wilsbekwaamheid en daarnaar geen nader onderzoek te doen aan de hand van het Stappenplan. Het hof bevestigt de bestreden beslissing onder verbetering van gronden (klacht ongegrond). Tussenbeslissing zie ECLI:NL:GHAMS:2017:8.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. A.N. Labohm

senior raadsheer Hof Den Haag

Bekijk profiel
prof-v2.-mr.-A.H.N.-Stollenwerck-image.jpg
prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam, raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: