Hoge Raad 26 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Hoge Raad 5 april 2024 Parket bij de Hoge Raad 5 april 2024 Rechtbank Rotterdam 4 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:GHAMS:2022:3207 Gerechtshof Amsterdam 15 november 2022

ECLI:NL:GHAMS:2022:3207

Datum: 15-11-2022

Onderwerp: Billijke vergoeding in hoger beroep

Overige onderwerpen: Loonbetaling bij ziekte

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nlHoger beroep van ontbinding. Werknemer met Autisme Spectrum Stoornis. Arbeidsovereenkomst in eerste aanleg ontbonden op de g-grond.
In principaal hoger beroep oordeelt het hof dat het opzegverbod aan ontbinding in de weg stond en dat de ontbinding ten onrechte is toegewezen.
De verstoorde arbeidsverhouding moet gezien worden als gevolg van de ziekte, en niet als de oorzaak daarvan.
Verzoek tot herstel afgewezen. Volgt bekrachtiging van de beschikking in eerste aanleg voor zover het de ontbinding en toekenning van de transitievergoeding betreft, en toewijzing van een billijke vergoeding van € 100.000,-- bruto wegens de verwachte beperkte resterende duur van de arbeidsovereenkomst.
In incidenteel hoger beroep slaagt de grief van de werkgever die is gericht tegen de toewijzing van een vergoeding van € 60.000,--bruto wegens handhaving van het concurrentie- en relatiebeding omdat onvoldoende is gebleken dat dit beding de werknemer in belangrijke mate belemmert bij het vinden van ander passend werk. Dit bedrag moet de werknemer terugbetalen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

mr. Marije Schneider

docent Universiteit Leiden raadsheer-plv. Centrale Raad van Beroep en vice-voorzitter Ontslagcommissie Gemeenten