Gerechtshof Amsterdam 15 oktober 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:3717

Datum: 15-10-2019

Onderwerp(en): Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst in relatie tot de transitievergoeding28 oktober 2021

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Arbeidsrecht

Wwz. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Gedeeltelijke transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering? Langdurige arbeidsongeschiktheid. Verwijzing naar Kolom-zaak.

Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:3231 en ECLI:NL:GHAMS:2020:1804.

Spreker(s)

mr.-Gerrad-Boot.jpg
prof. mr. Gerrard Boot

raadsheer Gerechtshof Amsterdam, hoogleraar arbeidsrecht Universiteit Leiden

Bekijk profiel
Ellen-de-Groot.jpg
mr. Ellen de Groot

senior rechter Rechtbank Gelderland

Bekijk profiel
Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel
Wim-Wetzels.jpg
mr. Wim Wetzels

senior rechter Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel