Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021

ECLI:NL:GHAMS:2021:514

Datum: 16-02-2021

Onderwerp(en): Stelplicht/bewijslas

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht. De Xella-verplichting (HR 8 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1734) geldt niet voor werknemers met een arbeidsovereenkomst die al slapend was voor 1 juli 2015, ook wel ‘diepe slapers’ genoemd. Omdat de loondoorbetalingsplicht ruim voor inwerkingtreding van de Wwz is geëindigd heeft de werknemer uit hoofde van de Wwz geen recht op een transitievergoeding, reden waarom de werkgever geen recht heeft op compensatie. Omdat uit de Xella-beschikking blijkt dat toepasselijkheid van de compensatieregeling een voorwaarde is voor toewijzing van de artikel 7:611 BW-vordering kan de werknemer uit dien hoofde geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Dit leidt niet tot onaanvaardbare rechtsongelijkheid.

Spreker(s)

Peter-Jansen.jpg
mr. Peter Jansen

senior rechter Rechtbank Noord-Holland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: