Gerechtshof Amsterdam 17 december 2014

ECLI:NL:GHAMS:2014:5431

Datum: 17-12-2014

Uitspraak naam: OR MDCA

Onderwerp(en): Informatie personele gevolgen

Rechtsgebiedenregister: Arbeidsrecht

Besluit kennelijk onredelijk. Wijze waarop de financiering van de aandelenoverdracht vorm heeft gekregen, kan de toets der redelijkheid als bedoeld in artikel 26 lid 4 WOR niet doorstaan. Voorts is niet voldaan aan het vereiste van artikel 25 lid 6 WOR, waarin de ondernemer wordt opgedragen een overzicht te verstrekken van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen. Ook gebreken in de communicatie maken dat de aandeelhouders in redelijkheid niet tot het besluit hebben kunnen komen.

Spreker(s)

mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel