Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2008

ECLI:NL:GHAMS:2008:BC2842

Datum: 17-01-2008

Onderwerp(en): Boedelnotaris en executeur

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Personen- en familierecht

Het hof heeft er, evenals de kamer, begrip voor dat de notaris het gevoel had in deze nalatenschap klem te zitten tussen de beide erfgenamen enerzijds en klager als executeur anderzijds. Desondanks is het hof van oordeel dat de notaris de situatie in deze nalatenschap op onjuiste wijze heeft afgehandeld. Immers, het lag voor de hand dat in een situatie als deze allereerst het ontslag van klager als executeur zou worden bewerkstelligd, voordat de notaris de handelingen executeur zou worden bewerkstelligd, voordat de notaris de handelingen verrichtte zoals deze zijn beschreven in de klacht.