Gerechtshof Amsterdam 17 maart 2020

ECLI:NL:GHAMS:2020:865

Datum: 17-03-2020

Onderwerp(en): Na ontruiming betalen

Rechtsgebiedenregister: Huurrecht

Huur bedrijfsruimte. Heeft verhuurder nog recht op de huurpenningen tot de expiratiedatum van de huurovereenkomst nadat het gehuurde op grond van kortgedingvonnis is ontruimd, maar de huurovereenkomst nooit wegens de wanbetaling is ontbonden? Antwoord ja. Geen onverschuldigde betaling van de huurpenningen en het niet verschaffen van huurgenot vormt geen toerekenbare tekortkoming van de verhuurder die tot schadevergoeding (terugbetaling huurpenningen) verplicht. De eigenrichting door de verhuurder (verwisselen sloten voordat de ontruimingstermijn was verstreken) heeft in dit geval niet tot schade geleid.

Wetsartikelen; 6:262 BW, 6:74 BW, 6:277 BW, 6:248 BW, 6:203 BW

Zie ECLI:NL:GHAMS:2018:3766.

Spreker(s)